ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ

ΑΡΧΙΚΗ

Στον τρέχοντα ιστότοπο μπορειτε να πληροφορηθείτε για τα μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. 

Μπορείτε να ανατρέξετε στους σχετικούς καταλόγους που κατηγοριοποιήθηκαν ανά Τμήματα  Σχολών.