Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΦ  |  Τμήμα Ηλεκτρονικής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Αποστολή του είναι ακόμη η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν επτά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου για την πρακτική άσκηση, που γίνεται σε εργασιακό χώρο του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστήρια, φροντιστήρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 346/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α')
Με το παραπάνω Π.Δ. καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος, οι οποίοι, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα:

α)Απασχολούνται σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις, που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους.

β) Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως συσκευής και συστημάτων των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρονικών ισχύος, καθώς επίσης αυτόματου ελέγχου ηλεκτρονικών υπολογιστικών και ιατρικών οργάνων, σε συνεργασία με τεχνικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

γ) Ιδρύουν και διευθύνουν ηλεκτρονικά εργαστήρια.

Ασκούν, επίσης, κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της εκάστοτε νομοθεσίας. Τέλος, έχουν δικαίωμα να διενεργούν μόνοι ή ως μέλη επιτροπών, εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος "ΣΩΚΡΑΤΗΣ" για ανταλλαγή (κινητικότητα) φοιτητών και μελών του Ε.Π., το Τμήμα Ηλεκτρονικής συνεργάζεται με διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι φοιτητές μετακινούνται στα Ιδρύματα αυτά για ένα εξάμηνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα σύνολο μαθημάτων ή να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία ή να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Τα μέλη του Ε.Π. που μετακινούνται, πέραν της διδασκαλίας μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής, αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας, που αφορούν σε κοινά προγράμματα σπουδών ή βελτίωση μεθόδων διδασκαλίας. Εξάλλου, από την έναρξη του θεσμού της ΙNFOSYSTEM, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της HELEXPO - Δ.Ε.Θ., το Τμήμα Ηλεκτρονικής συμμετέχει ενεργά με δικό του stand, στο οποίο εκθέτει πτυχιακές εργασίες φοιτητών και παρέχει πληροφορίες, σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και τις προοπτικές των πτυχιούχων.Τέλος, διοργανώνει σειρά σεμιναρίων σε θέματα πληροφορικής για αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικά, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Θεωρία Κυκλωμάτων.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Τηλεπικοινωνίες, Ψηφιακά Κυκλώματα, Μικροϋπολογιστές, C.A.D. (Computer Aided Design) και Ηλεκτρικές Κατασκευές, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Γραμμές Μεταφοράς, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις.

Μαθήματα ειδικότητας: Μικροκύματα, Τεχνολογίες Μ.Μ.Ε. (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας), Κεραίες, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών, Οπτικές Επικοινωνίες, Συστήματα Ήχου, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Ραντάρ-Ραδιοβοηθήματα, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Συστήματα Ήχου, Μικροηλεκτρονική V.L.S.I. (Very Large Scale Integration), Κινητές Επικοινωνίες, Η.Μ.Σ.(Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και Ποιοτικός Ελεγχος, Ραδιοζεύξη και Δορυφορικά Συστήματα.