Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΓ
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Προϊστάμενη:Δρ Σμαραγδή Παπαδοπούλου Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Το Λογότυπο του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά 1) με την ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας 2) την πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες ασθένειες, έντομα, ζιζάνια, ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παθογένεια εδαφών 3)τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων 4)παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών 5) εμπορία λιπασμάτων 6) γεωργοοικονομικές μελέτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 7) εκτίμηση ζημιών 8) αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού.
Προϊστάμενος: Δημοσθένης Νήτας Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Το Λογότυπο του τμήματος Ζωικής Παραγωγής Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Προϊστάμενος: Νικόλαος Ταμπάκης Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Το Λογότυπο του τμήματος Γεωργικών Εκμεταλεύσεων Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία.