Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΕΥΠ
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας
Προϊστάμενος: Γεώργιος Γραμματικόπουλος Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ.-
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Αισθητικής Το Τμήμα Αισθητικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Η Αισθητική ασχολείται με την πρόληψη και την αποκατάσταση δερματικών προβλημάτων και τη συμπτωματική αποκατάσταση ενδοκρινολογικών προβλημάτων, με τη χρήση των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση θεραπευτικών μέσων.
Προϊστάμενος: Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή και στη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών από τη γέννησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
Προϊστάμενος: Χρήστος Πέτρου Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων παρέχει στους σπουδαστές του την απαραίτητη τεχνολογική και επιστημονική γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να αναλάβουν την πραγματοποίηση όλων των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων, ικανούς να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους. Επίσης, ικανούς να μεταδώσουν τη γνώση και να καθοδηγήσουν κατάλληλα άλλους κατώτερης κατάρτισης εργαζόμενους του χώρου.

Ειδικότερα, σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους ικανούς να στελεχώσουν τα εργαστήρια: Μικροβιολογικό–Ιολογίας, Βιοχημικό/Κλινικοχημικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσίας-Τράπεζας αίματος, Ανοσολογικό-Ιστοσυμβατότητος, Πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση ραδιοανοσολογικών εξετάσεων, Ορμονολογικό-Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογοανατομικό-Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής βιολογίας και Πειραματοζώων ή οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο έχει σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο και ανήκει στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.


Προϊστάμενος: Μάρθα Μωραϊτου Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Μαιευτικής Το Το Τμήμα Μαιευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μαιευτικής με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομίας και εξέλιξη.
Προϊστάμενος: Αναστασία Τριακλιώτου Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Νοσηλευτικής Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της τεχνολογίας και της επιστήμης που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ως πολυδύναμων νοσηλευτών, υπεύθυνων για τη φροντίδα του ανθρώπου υγιούς και ασθενούς την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας.
Προϊστάμενος: Σοφία Παπαδοπούλου Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Φυσιοθεραπείας Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.