Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 


Τα Τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.) και τα Πανεπιστήμια συνιστούν την υψηλότερη βαθμίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης εγκαθιδρύθηκε το 1983 από το νόμο 1404/83 "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων".

Ο αριθμός των σπουδαστών του φθάνει περίπου τις 18.000. Όσον αφορά τον αριθμό αυτό κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος σπουδαστών μεταξύ των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Tα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (TEI) σκοπεύουν στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε Τεχνολογικές Εφαρμογές. Οι σπουδαστές των ΤΕΙ γίνονται γνώστες πρόσφατων επιστημονικών επιτευγμάτων και πρόκειται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η μετάβαση της τεχνολογίας από την θεωρία και την έρευνα στις πραγματικές εφαρμογές είναι ο απώτερος στόχος. Εδώ έγκειται και η διαφοροποίηση των ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια. Τα τελευταία δίνουν έμφαση στην επιστημονική έρευνα και όχι στην τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και έρευνα. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι των ΤΕΙ είναι:

 • Να παράσχουν ένα τύπο εκπαίδευσης βασισμένο τόσο στη θεωρητική όσο και την πρακτίκη προσέγγιση. Η εκπαίδευση αυτή αποδίδει στην εφαρμογή της επιστημονικής, τεχνολογικής, καλλιτεχνικής (και άλλων ειδών) γνώσης και εξειδικεύεται κατά τις απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος.
 • Διατηρούν στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους διάφορους τομείς της οικονομίας που αφορούν το αντικείμενό τους.
 • Συνεργάζονται με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και σχετικά σώματα και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς όφελος της εκπλήρωσης των στόχων τους.
 • Στοχεύουν στην ικανοποίηση της συνεχούς εξάσκησης των αποφοίτων τους και της συνεχούς εκπαίδευσης των Ελλήνων
 • Διοργανώνουν ερευνητικά προγράμματα σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας.
Ακαδημαϊκή Οργάνωση
Σχολή ΣΤΕΦ

H Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Ηλεκτρονικής
 • Πληροφορικής
 • Αυτοματισμού
 • Έργων Υποδομής
 • Οχημάτων
 • Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Σχολή ΣΤΕΓ

H Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Φυτικής Παραγωγής
 • Ζωϊκής Παραγωγής
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Σχολή ΣΕΥΠ

H Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Βρεφονηπιοκομίας
 • Νοσηλευτικής
 • Μαιευτικής
 • Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Φυσιοθεραπείας
 • Αισθητικής
ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ

H Σχολή Διοίκησης Οικονομίας περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Λογιστικής
 • Τουριστικών Επιχείρησεων
ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤ-Δ

H Σχολή Τεχνολογιας Τροφίμων & Διατροφής περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Διατροφής

Παραρτήματα
Θεσσαλονίκη
 • Κέντρο ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής
Κιλκίς
 • Τμήμα Παραγωγής και Σχεδιασμού Eνδυμάτων
Μουδανιά
 • Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
Κατερίνη
 • Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)
Προγράμματα Σπουδών Επιλογής
Καινοτομικές Εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία και Βιομηχανία

Η λειτουργία αυτού του Π.Σ.Ε. εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 1998-1999 και αποτελεί κοινή πρόταση των Τμημάτων Οχημάτων , Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Λογιστικής και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής "Καινοτομικές Εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία και Βιομηχανία" αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, ικανών να εισάγουν καινοτομικές εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή και βιομηχανία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, στηρίζοντας την προσπάθειά τους να εφαρμόσουν καινοτομίες στην παραγωγή.

Οι σπουδές του Προγράμματος είναι διαρθρωμένες σε εκπαιδευτικά τετράμηνα. Κάθε σπουδαστικό έτος χωρίζεται σε τρία σπουδαστικά τετράμηνα, το Χειμερινό, το Εαρινό και το Θερινό. Τα μαθήματα διεξάγονται τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθησή τους και από εργαζόμενους φοιτητές. Τα μαθήματα του Π.Σ.Ε., όσο αφορά στο χαρακτήρα τους, είναι θεωρητικά και εργαστηριακά και έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που στηρίζονται σε αυτόνομη εργασία των φοιτητών, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών τους ή στελεχών της βιομηχανίας, όπως π.χ. συμμετοχή και παρουσιάσεις σε σεμινάρια, εκπόνηση μελετών ή σχεδιομελετών κ.λ.π.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Π.Σ.Ε. δεν έχουν καθοριστεί ακόμη νομοθετικά. Το επιδιωκόμενο επαγγελματικό προφίλ, είναι αυτό του στελέχους "Καινοτομικών Εφαρμογών και Μεταφοράς Τεχνολογίας". Το επάγγελμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στο πλαίσιο του συνεχούς αυξανόμενου διεθνώς καταμερισμού εργασίας και παράλληλα της διαπίστωσης ότι, οι εσωτερικού θεσμοί μεταφοράς τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται σε ιδιαίτερη υστέρηση. Η εκπαίδευση των φοιτητών του Π.Σ.Ε., τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν με επιτυχία κάθε δραστηριότητα "Μεταφοράς Τεχνολογίας" ή "Εφαρμογής Καινοτομίας", αντιμετωπίζοντας το κάθε πρόβλημα ολοκληρωμένα και συντονίζοντας τις δραστηριότητες των επί μέρους ειδικών που εμπλέκονται σ' αυτό. Οι απόφοιτοι του Π.Σ.Ε. μπορούν να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και ως στελέχη επιχειρήσεων του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα παραγωγής.

Οσο αφορά στο γνωστικό τους περιεχόμενο, τα μαθήματα είναι Οικονομικά - Διοικητικά, Τεχνολογικά και Ειδικεύσεως του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα και διακρίνονται σε:

Μαθήματα Γενικής Υποδομής:

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσική, Στοιχεία Μηχανών- Τεχνικό Σχέδιο, Εισαγωγή στη Ζωική Παραγωγή, Εισαγωγή στη Φυτική Παραγωγή, Εισαγωγή στη Βιομηχανική τεχνολογία, Δίκαιο, Δομή και Λειτουργία των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εργασιακές Σχέσεις, Τεχνολογία Υλικών, Προστασία Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διεθνές Εμπόριο.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής:

Κοστολόγηση Παραγωγής, Στοιχεία Μηχανών - Τεχνικό Σχέδιο, Εφαρμοσμένη Πληροφορική-Πολυμέσα, Μικροοικονομία-Μακροοικονομία, Μεθοδολογία Καινοτομικών Εφαρμογών, Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών και Υιοθέτηση Καινοτομιών, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, Χρηματοοικονομική, Γεωργική Οικονομία-Αγροτική Πολιτική, Καινοτομικά Συστήματα και Μέθοδοι πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, Σύγχρονοι Μέθοδοι Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, Μάρκετινγκ, Οικονομική Επιχειρήσεων, Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, Επιχειρησιακή Έρευνα, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Λογιστικό Σχέδιο, Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες, Μεθοδολογία Έρευνας.

Μαθήματα Ειδικότητας:

Ελκυστήρες - Παρελκόμενα, Αγροτουρισμός, Μορφές Συλλογικής Δράσης, Logistics και Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Τεχνικοοικονομικές Μελέτες, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων παραγωγής, Σεμινάριο, Καινοτομικά Συστήματα και μέθοδοι δευτερογενούς Παραγωγής, Καινοτομίες στην Τυποποίηση και Συσκευασία Project, Logistics και Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας .


Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την πρακτική άσκηση που γίνεται σε μονάδες της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, ανάλογα με την κατεύθυνση και την πτυχιακή εργασία, η οποία είναι προσανατολισμένη στην εφαρμοσμένη έρευνα.


Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Το Π.Σ.Ε. "Τεχνολογία Περιβάλλοντος" πρωτολειτούργησε το Μάρτιο του 1998 με την Υ.Α. Ε5/626/1998 (Φ.Ε.Κ. 256/16-3-98/τ.Β'). Αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Οχημάτων του Τ.Ε.Ι./Θ., του Tμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, τηςMediterranean Scientific Association of Environmental Protection (ΜΕ.S.A.E.P.), καθώς και των Χημικών Βιομηχανιών της Βόρειας Ελλάδας και της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ). Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη μεταφορά των εμπειριών και από άλλους χώρους, στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη, μετάδοση και εφαρμογή των γνώσεων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοί του θα μπορούν να στελεχώσουν: τη βιομηχανία, τα κέντρα παρακολούθησης και ελέγχου ρύπανσης, υπουργεία, νομαρχίες, δήμους και κοινότητες , τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ιδιωτικά γραφεία τεχνικών μελετών προστασίας του περιβάλλοντος και συστημάτων κατά της ρύπανσης, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Στόχος του Τμήματος είναι η άμεση και στενή συνεργασία, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 'Ηδη άρχισαν οι πρώτες επαφές με τα πανεπιστήμια Λιέγης (Βελγίου) και Στρασβούργου (Γαλλίας) και το Joint Research Center (J.R.C. -Ispra Ιταλίας) για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι σπουδές διαρκούν δεκατρία τετράμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. (Σύνολο χρόνου φοίτησης, τέσσερα χρόνια και δέκα μήνες)
Λόγω του νεοσύστατου του Τμήματος, δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Πάντως, με τη θεωρητική και πρακτική τους εκπαίδευση στα επιμέρους αντικείμενα, οι φοιτητές θα μπορούν να στελεχώσουν: τη βιομηχανία, τα κέντρα παρακολούθησης και ελέγχου ρύπανσης, Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες , τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ιδιωτικά γραφεία τεχνικών μελετών προστασίας του περιβάλλοντος και συστημάτων κατά της ρύπανσης, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Π.Σ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

Φυσική, Γενική Χημεία, Μαθηματικά, Η/Υ, Τεχνικό Σχέδιο, Βιολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ξένη Γλώσσα, Υδρόγεια Ωκεανογραφία, Στοιχεία Μηχανολογίας, Αρχές Ηλεκτροτεχνίας, Φυσική, Ηλεκτροχημεία, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Στατιστική-Πιθανότητες, Αναλυτική Χημεία, Δυναμική Υδρόσφαιρας- Ατμόσφαιρας, Βιομετρία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ειδική Γεωλογία, Φυσική Γεωγραφία, Ακτινοφυσική,, Φυσική Ατμόσφαιρας, Αντιρρυπαντικές Κατασκευές, Επαγγελματική Ασφάλεια-Υγιεινή, Μηχανική Ρευστών, Φυσική Περιβάλλοντος, Χημεία Περιβάλλοντος, Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Αντιρρύπανσης, Αντιρρυπαντικές Κατασκευές , Αριθμητική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση, Διάθεση - Επεξεργασία Αποβλήτων, Αρχές Επιδημιολογίας, Διαχείριση & Επεξεργασία Ζωικών Αποβλήτων-Ανακύκλωση , Αρχές Περιβαλλοντικού Δικαίου, Αρχές Οικολογίας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγροτική Ρύπανση, Τεχνολογία Πόσιμου Νερού , Πρότυπα Διασποράς , Τεχνολογία Ηλιακής Ενέργειας, Διαχείριση Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων, Οικολογική Χημεία, Ειδική Μικροβιολογία, Αρχές Τοξικολογίας, Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής.
Έρευνα
Η έρευνα στα Τ.Ε.Ι. είναι θεσμοθετημένη από τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983, ωστόσο, η σημαντική αυτή δραστηριότητα δεν αναπτύχθηκε επαρκώς στα Τ.Ε.Ι., δεδομένου ότι παρέμεινε σε εκκρεμότητα, μέχρι πρότινος, η συμπληρωματική ρύθμιση που θα εξασφάλιζε τη δυνατότητα πρόσβασης των πτυχιούχων τους σε υψηλότερο τίτλο σπουδών (μεταπτυχιακά-διδακτορικό). Με την εφαρμογή του νόμου 2621/1998, ο οποίος εισάγει για πρώτη φορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Τ.Ε.Ι. (παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης από κοινού μεταπτυχιακών προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή εσωτερικού και Τ.Ε.Ι.), θα βελτιωθούν κατά πολύ η πραγματοποιούμενη έρευνα, καθώς και τα λαμβανόμενα από αυτήν αποτελέσματα.

Τα ΤΕΙ, ως εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα πλαίσια της αποστολής τους έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση ν΄ αναλαμβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες, με ολοκληρωμένα προγράμματα, κυρίως στην κατεύθυνση της τεχνολογικής έρευνας. Η έρευνα, για το Επιστημονικό Προσωπικό των ΤΕΙ σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, αποτελεί ίσως την πιο σημαντική δραστηριότητα τους. Σε μια εποχή ραγδαίας επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης η ερευνητική ενασχόληση αποτελεί βασική προυπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λόγω παλαιότητας απαξίωσης της επιστημονικής γνώσης του ΕΠ και για την επιστημονική ενημέρωση και βελτίωση του γνωσιολογικού τους περιεχομένου. Ακόμη με τον απαιτούμενο για την έρευνα προβληματισμό, περισυλλογή και στοχασμό επιτυγχάνεται η προαγωγή και ολοκλήρωση του ερευνητή. Τέλος με την δημοσίευση στοχασμών και ερευνητικών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται η καταξίωση του ΕΠ στον ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό χώρο.

Αποδέκτες των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προσπαθειών του ΕΠ είναι κατά κύριο λόγο οι φοιτητές που έχουν πια την τύχη στις διαλέξεις, στα εργαστήρια και στις πτυχιακές τους να αποκομίζουν γνώσεις και τεχνολογία αιχμής, το Ίδρυμα που με τα ερευνητικά προγράμματα κερδίζει κονδύλια από φορείς χρηματοδότησης της έρευνας, για την βελτίωση και ενίσχυση του εξοπλισμού του και την αύξηση του προσωπικού που ασχολείται με την έρευνα και τέλος η κοινωνία, όπου τα προϊόντα της έρευνας καθώς και οι ερευνητικές συνεργασίες με φορείς της Βιομηχανίας και των Κοινωφελών Οργανισμών μπορούν πραγματικά να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξή της.

Διαφαίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι η έρευνα στα τριτοβάθμια ιδρύματα είναι δραστηριότητα ζωτικής σημασίας για την πρόοδό και αναβάθμισή τους αλλά και για την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Η επένδυση κονδυλίων στην έρευνα από την πολιτεία είναι αναγκαία με σχέση κόστος / όφελος αναμφισβήτητα υπέρ του κέρδους. Η προώθηση, λοιπόν, της έρευνας και για το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας. Για την ευέλικτη διαχείριση των κονδυλίων έρευνας από τα Ιδρύματα η πολιτεία με σχετικό διάταγμα, μερίμνησε για την σύσταση Ειδικού Λογαριασμού καθώς και Ειδικού Επιστημονικού Οργάνου, την Επιτροπή Ερευνών, με στόχο την προώθηση ερευνητικού και επιστημονικού έργου πέραν του διδακτικού καθώς και την διαχείρισή του Ειδικού Λογαριασμού. Στα πλαίσια λοιπόν της αποστολής η Επιτροπή Ερευνών, προκειμένου να ενισχύσει την ερευνητική υποδομή του Ιδρύματος και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των μελών ΕΠ στην οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικού έργου χρηματοδοτεί έργα και ενέργειες που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες, όπως Υποστήριξη Προσπαθειών Ανάληψης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Έγκριση Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων, Διοργάνωση Συνεδρίων-Ημερίδων, Οργάνωση και Διεξαγωγή Σεμιναρίων Επιμόρφωσης και Κατάρτισης και Συμμετοχή μελών ΕΠ σε Επιστημονικά Συνέδρια. Ακόμη αναλαμβάνει την διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων με χρηματοδότηση από φορέα εκτός ΤΕΙ καθώς και συμβάσεις παροχής από το ΕΠ υπηρεσιών προς τρίτους, όπως εκπόνηση μελετών, εκτέλεση μετρήσεων , εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων, σύνταξη προδιαγραφών και γενικά παροχής τεχνογνωσίας υψηλής στάθμης.

Η έρευνα στα Τ.Ε.Ι. είναι θεσμοθετημένη από τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983, ωστόσο, η σημαντική αυτή δραστηριότητα δεν αναπτύχθηκε επαρκώς στα Τ.Ε.Ι., δεδομένου ότι παρέμεινε σε εκκρεμότητα, μέχρι πρότινος, η συμπληρωματική ρύθμιση που θα εξασφάλιζε τη δυνατότητα πρόσβασης των πτυχιούχων τους σε υψηλότερο τίτλο σπουδών (μεταπτυχιακά-διδακτορικό). Με την εφαρμογή του νόμου 2621/1998, ο οποίος εισάγει για πρώτη φορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Τ.Ε.Ι. (παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης από κοινού μεταπτυχιακών προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή εσωτερικού και Τ.Ε.Ι.), θα βελτιωθούν κατά πολύ η πραγματοποιούμενη έρευνα, καθώς και τα λαμβανόμενα από αυτήν αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και το 1995, το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών) παρείχε ισοτιμία με πιστοποιητικό εξειδίκευσης (νόμος 1404/1983, άρθρο 28) σε αποφοίτους Τ.Ε.Ι., που παρά την απαγορευτική νομοθεσία, είχαν φοιτήσει και λάβει τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών από τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού. Έτσι, ένα επίπεδο γνώσεων, που αναγνωρίζεται στο εξωτερικό ως master, για το μεν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. εθεωρείτο ως μεταπτυχιακός τίτλος, ενώ για τον πτυχιούχο Τ.Ε.Ι. ως πιστοποιητικό εξειδίκευσης. Η περίοδος αυτή έληξε με την εφαρμογή του νόμου 2327/1995, του οποίου το άρθρο 16 ορίζει ότι, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., μπορούν να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών Α.Ε.Ι. και κατ' επέκταση, σ' αυτά τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Όμως, και πάλι, η εφαρμογή του νόμου προσέκρουσε στην αντίδραση των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία, είτε επιμένουν να αποκλείουν τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι., είτε θέτουν απαγορευτικούς όρους στη συμμετοχή τους, όπως προαπαιτούμενα μαθήματα ή εγγραφή σε κάποιο προπτυχιακό εξάμηνο σπουδών, προκειμένου να λάβουν προηγουμένως το πτυχίο Α.Ε.Ι., πριν τους επιτραπεί η πρόσβαση στα μεταπτυχιακά. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, που έθεσε (εγκύκλιος 13.11.97) ως όρο χρηματοδότησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σε πανεπιστήμιο τη συμμετοχή και αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Εξάλλου, από τις 26 Σεπτεμβρίου 1997, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. αποφάσισε να αναγνωρίζει στο εξής σε αποφοίτους Τ.Ε.Ι. τους μεταπτυχιακούς τίτλους και τα διδακτορικά, τα οποία έχουν χορηγηθεί μετά από σπουδές σε Ίδρυμα της αλλοδαπής, ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι., οπότε εμφανίζονται και οι πρώτοι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Έτσι, σήμερα οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. έχουν τις εξής δυνατότητες πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών: α)Στα ελληνικά Α.Ε.Ι., αντιμετωπίζοντας τη με κάθε τρόπο εκδηλούμενη αντίδραση και άρνησή τους β) Σε τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού, όπου το εμπόδιο έγκειται στο υψηλό κόστος διδάκτρων και διαβίωσης γ) Σε μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας Τ.Ε.Ι. με τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση, η εμπειρία του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποτελεί το θεμέλιο για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συνέχισης των σπουδών, άρα και πρόσβασης των αποφοίτων σε αναβαθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Μεταπτυχιακά - Αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών
Σήμερα οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. έχουν τις εξής δυνατότητες πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών:

α) Στα ελληνικά Α.Ε.Ι., αντιμετωπίζοντας τη με κάθε τρόπο εκδηλούμενη αντίδραση και άρνησή τους

β) Σε τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού, όπου το εμπόδιο έγκειται στο υψηλό κόστος διδάκτρων και διαβίωσης

γ) Σε μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας Τ.Ε.Ι. με τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού.

Στην τελευταία περίπτωση, η εμπειρία του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποτελεί το θεμέλιο για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συνέχισης των σπουδών, άρα και πρόσβασης των αποφοίτων σε αναβαθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 1997, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. αποφάσισε να αναγνωρίζει στο εξής σε αποφοίτους Τ.Ε.Ι. τους μεταπτυχιακούς τίτλους και τα διδακτορικά, τα οποία έχουν χορηγηθεί μετά από σπουδές σε Ίδρυμα της αλλοδαπής, ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι., οπότε εμφανίζονται και οι πρώτοι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες πτυχιούχοι ΤΕΙ που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές (MSc, MPhil και PhD) σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού (πολλές από αυτές με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών)
Προώθηση της Ερευνας
Οι Επιτροπές Ερευνών ΑΕΙ και ΤΕΙ ιδρύθηκαν για πρώτη φορά με την Β1 819/21-2-79 Υπουργική Απόφαση με σκοπό τη δημιουργία ενός ευέλικτου τρόπου διαχείρισης των κονδυλίων της έρευνας των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού συγκροτήθηκε το 1996, με τη διυπουργική απόφαση ΚΑ/679/1996 ( Φ.Ε.Κ. 826/10-9-96/τ.Β'), κοινή για Α.Ε.Ι.& Τ.Ε.Ι., σε αντικατάσταση των Επιτροπών Ερευνών, που συγκροτήθηκαν πρώτα στα πανεπιστήμια και το 1988 στα Τ.Ε.Ι., προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές στο τέλος κάθε χρόνου και όχι προληπτικά από πάρεδρο.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, στις υποστηρικτικές δραστηριότητες του Λογαριασμού περιλαμβάνονται κυρίως:

α) Η σχεδίαση, η κατάρτιση, η οργανωτική στήριξη, η αξιολόγηση, η δημοσιότητα, η παρακολούθηση και ο έλεγχος προγραμμάτων ή έργων, που εκτελούνται από υπαλλήλους, εμπειρογνώμονες, μελετητικούς οργανισμούς ή Γραφεία ή άλλους συνεργάτες και ομάδες ατόμων, που χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό, καθώς και η παραλαβή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

β) Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και επιτόπιων επισκέψεων.

γ) Η προμήθεια ή η μίσθωση υλικού, καθώς και οι διαμορφώσεις, ενοικιάσεις ή αγορές χώρων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και του ελέγχου των ερευνητικών προγραμμάτων

Μέσω του Λογαριασμού αυτού, μπορούν ακόμη να χρηματοδοτούνται προγράμματα, έργα, μελέτες και υποστηρικτικές δραστηριότητες του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που εκτελούνται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή και φυσικά πρόσωπα, με διαδικασίες, που καθορίζονται από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις έγκρισης της χρηματοδότησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Τα όργανα του Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Διαχείρισης, της οποίας προεδρεύει ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος και η Γραμματεία.
Οδηγός χρηματοδότησης
Η Επιτροπή Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

 1. Τη διάταξη του άρθρου 9 της Β1/819/1988 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα", η οποία προβλέπει τη σύνταξη και δημοσίευση από την Επιτροπή Ερευνών κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ " Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών, που να περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση ερευνητικών και επιμορφωτικών έργων, για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των Ερευνών, καθώς και για τις λοιπές διατάξεις της ίδιας απόφασης.
 2. Την Ε5/1629/1986 Υπουργική απόφαση "Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς".
 3. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων".
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2640/1998.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999.
 6. Την υπ'αριθμόν Κ.Α./679/22-8-96 Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας", προβαίνει στην έκδοση του παρόντος "Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών" ο οποίος εφεξής θα καλείται "Λογαριασμός" και αποτελείται από τα ακόλουθα άρθρα:

'Αρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Δείτε τα υποδείγματα των εντύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την υποβολή αιτήσεων προς την επιτροπή ερευνών