Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΕΥΠ  |  Τμήμα Αισθητικής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Αισθητικής λειτούργησε για πρώτη φορά το 1978 στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της Αθήνας, σαν Τμήμα Αισθητικής της Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Τρία χρόνια μετά λειτούργησε στο αντίστοιχο Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης. Με την ένταξη της Αισθητικής στις Σχολές Υγείας και Πρόνοιας, η πολιτεία αναγνωρίζει τη στενή συγγένεια της Αισθητικής με τους άλλους κλάδους των Επαγγελμάτων Υγείας.

Το 1983 έγινε το επόμενο βήμα, με τη δημοσίευση και εφαρμογή του Νόμου για την Τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση (Ν.1404/83). 'Ετσι, με την ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), εντάχθηκε στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική εκπαίδευση.

Το Τμήμα Αισθητικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Η Αισθητική ασχολείται με την πρόληψη και την αποκατάσταση δερματικών προβλημάτων και τη συμπτωματική αποκατάσταση ενδοκρινολογικών προβλημάτων, με τη χρήση των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση θεραπευτικών μέσων.

Επίσης, βελτιώνει και καλύπτει αισθητικές βλάβες, με εξειδικευμένες τεχνικές επικάλυψης.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Μετά την επιτυχή περάτωση των επτά εξαμήνων, που περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων, φροντιστήρια, και εκπαιδευτικές επισκέψεις, ακολουθεί το εξάμηνο πρακτικής άσκησης, και η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που γίνεται σε εργαστήρια αισθητικής, σε δημόσια και ιδιωτικά θέατρα, τηλεοπτικούς σταθμούς, κινηματογραφικά στούντιο, εργαστήρια παρασκευής καλλυντικών προϊόντων κ.λ.π.

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε ο/η απόφοιτος του Τμήματος να μπορεί να επιλέγει και να εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές για την πρόληψη και αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 83/1989 (Φ.Ε.Κ.37/7.2.89/τ.Α')
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Αισθητικής, ορίζονται από το ανωτέρω Π.Δ. και προβλέπουν δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής, καθώς και απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα συμμετέχει σε συνέδρια εσωτερικού, στη διοργάνωση ημερίδων -συνεδρίων και σε ερευνητικά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται:

Μαθήματα γενικής υποδομής: Φυσιολογία, Ανατομία, Ανόργανη - Οργανική Χημεία, Ειδικά Θέματα Φυσικής, Κυτταρική - Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιοχημεία, Νοσολογία, Πρώτες Βοήθειες, Αγγλικά.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Δερματολογία, Κοσμετολογία, Κινησιολογία, Ενδοκρινολογία, Διαιτολογία - Διατροφή, Αισθητική Χειρουργική, Σεμινάριο.

Μαθήματα ειδικότητας : Αισθητική προσώπου , Μορφολογία και ιδιομορφίες προσώπου, Το χρώμα στο Μακιγιάζ, Αισθητική σώματος, Μακιγιάζ φωτογραφίας, T.V. και κινηματογράφου, Μέθοδοι αποτρίχωσης, Εφαρμογές LASER στην αισθητική, Θεατρικό Μακιγιάζ, Αισθητική Γυμναστική, Ηλεκτροθεραπεία, Τεχνική προσθετικών υλικών.

Μαθήματα Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.): Πληροφορική Η.Υ., Δεοντολογία επαγγέλματος, Ψυχολογία και επικοινωνιακές ανθρώπινες σχέσεις, Οργάνωση εργαστηρίου, Μάρκετινγκ.

Τα μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α. αποσκοπούν σε ευρύτερο πεδίο γνώσεων.