Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΕΥΠ  |  Τμήμα Νοσηλευτικής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, πρωτολειτούργησε το 1973, στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι.Θ. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση απορροφώντας και τις μέχρι τότε λειτουργούσες Νοσηλευτικές Σχολές υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της τεχνολογίας και της επιστήμης που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ως πολυδύναμων νοσηλευτών, υπεύθυνων για τη φροντίδα του ανθρώπου υγιούς και ασθενούς την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με εργαστηριακή και κλινική άσκηση και πρακτική για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών στους εξής τομείς: παθολογία, χειρουργική, παιδιατρική, ψυχιατρική, νευρολογία, γηριατρική, μαιευτική, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας και κοινοτική νοσηλευτική. Στη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου κατά κύριο λόγο εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Τμήμα συμβάλλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του, διατηρώντας αμφίδρομη σχέση και συνεργασία με τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς / υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού για την επίτευξη της αποστολής του.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ.351/1989 (Φ.Ε.Κ.23/26.1.89/τ.Α')
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από το παραπάνω Π.Δ., που προβλέπει συνοπτικά τα εξής: Οι πτυχιούχοι μπορούν να υπηρετήσουν ως στελέχη α)Της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. β)της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα προγράμματα που παρέχουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ..Ε.Ι) τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) γ) των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Τους παρέχεται ακόμη η δυνατότητα εργασίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς. Μετά την ειδική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία αποκτούν τον τίτλο του ειδικού νοσηλευτή στις παρακάτω ειδικότητες: χειρουργική, παθολογική, παιδιατρική ή ψυχιατρική νοσηλευτική. Μπορούν να γίνουν δεκτοί από διάφορα πανεπιστημιακά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων. Με κατατακτήριες εξετάσεις εισάγονται σε Τμήματα των Α.Ε.Ι., όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται, καθώς και σε όλα τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. Τέλος, μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της υγείας.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Μετά από υποβολή πρότασης του Τμήματος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "JEAN MONNET", εγκρίθηκε η προσθήκη και διδασκαλία νέου μαθήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκαιο υγείας και ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική». Το μάθημα αυτό συμπεριελήφθη στο νέο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας οκτώ εξαμήνων που εφαρμόζεται, ως επιλογής υποχρεωτικό. Από το 1991 το Τμήμα αξιοποίησε το πρόγραμμα "COMETT" για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του σε νοσοκομεία χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Πατρών, το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα "LEONARDO", διάδοχο του "COMETT", συνεργαζόμενο με Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας και Φιλανδίας. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος "ΣΩΚΡΑΤΗΣ", συνεργάζεται με διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής: Πληροφορική, Βιοχημεία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Επιδημιολογία, Διατροφή, Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Παθολογική Φυσιολογία, Φυσιολογία και Ανατομία.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Νοσολογία, Χειρουργική, Ορθοπαιδική - Τραυματολογία, Φαρμακολογία, Γεροντολογία, Παιδιατρική, Γενετική, Νευρολογία - Ψυχιατρική, Πρώτες Βοήθειες, Μαιευτική - Γυναικολογία, Επείγουσα Ιατρική - Εντατική Θεραπεία, Ψυχολογία Υγείας, Οικονομία Υγείας.

Μαθήματα ειδικότητας: Νοσηλευτική (Εισαγωγή στην επιστήμη της Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικές θεωρίες, Νοσηλευτική διεργασία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Βασικές αρχές Νοσηλευτικής για άτομα με προβλήματα υγείας, Δεοντολογία επαγγέλματος, Νοσηλευτική παρέμβαση σε νοσήματα αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος, Νοσήματα μεταβολισμού αίματος και γενικά περί όγκων, Νοσηλευτική παρέμβαση σε νοσήματα του κυκλοφορικού, ουροποιογεννητικού, μυοσκελετικού συστήματος και διαταραχές αισθητήριων οργάνων, Μαιευτική και Παιδιατρική Νοσηλευτική, Ψυχιατρική και νευρολογική Νοσηλευτική, Γηριατρική Νοσηλευτική, Μεθοδολογία Έρευνας, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Επαγγελματική Νομοθεσία, Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Διοίκηση, Αγωγή Υγείας, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική).

Κλινική άσκηση: που επέχει θέση εργαστηρίου και γίνεται σε νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες του υγειονομικού συστήματος της χώρας, προκειμένου οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και να είναι προετοιμασμένοι, ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και υπεύθυνα.

Στο Τμήμα διδάσκονται επίσης και ξένες γλώσσες.