Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΔΟ
Προϊστάμενος: Μαργαρίτα Σαμιώτη Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -, φαξ: -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών, καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν επίσης μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.
Προϊστάμενος: Μαρία Βουτσά Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. τηλ. -, φαξ: -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης του Μάρκετινγκ.
Προϊστάμενος: Παντελής Κυρμίζογλου Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -, φαξ: -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Λογιστικής Το Τμήμα Λογιστικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως λογιστών φοροτεχνικών, που θα απασχοληθούν, είτε σε επιχειρήσεις, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Προϊστάμενος: Νικόλαος Πασσαλής Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -, φαξ: -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.