Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Το οργανόγραμμα του ΤΕΙ