Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΔΟ  |  Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1983. Προϋπήρξε το Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων της Α.Σ.Σ.Ε.(Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων), που ανήκε στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε.Θ. Σήμερα, το Τμήμα διανύει μια νέα θεσμική και εκπαιδευτική περίοδο, που εκπορεύεται από το νόμο 2327/95, ο οποίος το καθιστά το μοναδικό, στη Βόρεια Ελλάδα, Τμήμα τριτοβάθμιας τουριστικής εκπαίδευσης, τετραετούς φοίτησης. Αυτό το επίπεδο σπουδών εξασφαλίζει την ισοτιμία του με τα άλλα ομοειδή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τις ανάλογες επαγγελματικές προοπτικές και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης, που γίνεται σε διάφορες τουριστικές μονάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος προσφέρεται σε σύγχρονες συνθήκες, που συνίστανται σε βιβλιοθήκη, εργαστήρια, εστιατόριο, σπουδαστική εστία και εγκαταστάσεις για άθληση και ψυχαγωγία.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 356/1989 (Φ.Ε.Κ.160/16-6-89/τ.Α')
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος καθορίζονται από το παραπάνω Π.Δ., σύμφωνα με το οποίο μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με τη μελέτη και έρευνα σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού τομέα και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων την παραγωγή και διάδοση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, τέλος τη στελέχωση των αρμόδιων γραφείων για την τουριστική ανάπτυξη στους Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 2515/97, προβλέπονται δυνατότητες άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού και εξέλιξη των αποφοίτων μέχρι και τη Β' τάξη.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι από τα πρώτα που συνεργάστηκε με Ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως: "ERASMUS", "COMETΤ", "TEMPUS", "LEONARDO", "MED-CAMPUS".

Επίσης, εξασφαλίζοντας μια πρωτοποριακή θέση στην ελληνική τουριστική εκπαίδευση, ανέπτυξε ουσιαστικές σχέσεις με την Παγκόσμια Ένωση Τουριστικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της οποίας είναι μέλος, τη Διεθνή Ένωση Εξειδικευμένων Επιστημόνων Τουρισμού A.I.E.S.T.(=Association Internationale d' Experts Scientifiques du Tourisme), της οποίας είναι επίσης μέλος και την Παγκόσμια Ένωση Τουρισμού W.T.O(=World Tourism Organization), για την ένταξή του στον επίσημο παγκόσμιο οδηγό τουριστικών Σχολών, που εκδίδεται από την οργάνωση αυτή. Τέλος, καλλιεργεί πολύπλευρη επικοινωνία και επαφή με το χώρο των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», καθώς και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής, θεωρητικών επιστημών και εισαγωγικά στο γνωστικό αντικείμενο: Αρχές Οικονομικής, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Εισαγωγή στους Η/Υ, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Αρχές Λογιστικής Εταιρειών, Εργασιακές Σχέσεις, Στατιστική Επιχειρήσεων, Τουριστική Ψυχολογία, Τουριστική Κοινωνιολογία, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Οικονομία, Τουριστική Νομοθεσία, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, Διευθέτηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Στοιχεία Κοστολόγησης, Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ.

Μαθήματα ειδικότητας: Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Τουριστικής Επιχείρησης, Μαζική Παραγωγή Φαγητών, Bar-Ποτά-Οινολογία, Τεχνική Εστιατορίου, Εμπορευματογνωσία Προμήθειες, , Υπηρεσία Ορόφων, Υπηρεσία Υποδοχής, Τήρηση Λογαριασμού Πελατών, Αρχιτεκτονική - Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Τουριστική Κοινωνιολογία, Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεις, Ταξιδιωτικοί οδηγοί, Προγραμματισμός - Εκτέλεση Ταξιδίου, Ψυχαγωγία - 'Αθληση πελατών, Τιμολόγηση 'Ελεγχος, Συντήρηση - 'Ελεγχος Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις Τουριστικής Επιχείρησης, Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ, Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου, Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση Εισιτηρίων.