Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΤ-Δ
Σχολή Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Προϊστάμενος: Δημήτριος Φουρτουνόπουλος Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Διατροφής Το Τμήμα Διατροφής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της επιστήμης της διατροφής, καθώς και την ανάπτυξή τους στον άνθρωπο και συγκεκριμένα την καλή γνώση της σύνθεσης των τροφίμων, την επίδραση της τροφής στην υγεία του ανθρώπου και την επίλυση διαιτητικών προβλημάτων.
Προϊστάμενος: Στέλιος Ραφαηλίδης Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων.