Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΤ-Δ  |  Τμήμα Διατροφής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό Τμήμα Διατροφής στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 561/1985 (Φ.Ε.Κ. 199/27-11-85/τ.Α') και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 1985-1986. Πρόσφατα, ιδρύθηκε στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και ένα δεύτερο Τμήμα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και ονομασία "Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας".

Το Τμήμα Διατροφής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της επιστήμης της διατροφής, καθώς και την ανάπτυξή τους στον άνθρωπο και συγκεκριμένα την καλή γνώση της σύνθεσης των τροφίμων, την επίδραση της τροφής στην υγεία του ανθρώπου και την επίλυση διαιτητικών προβλημάτων.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητικά, φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα. Ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την εξάμηνη πρακτική άσκηση σε παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36/7-2-1989/τ.Α')
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής έχουν ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., που προβλέπει ότι ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τα ακόλουθα αντικείμενα: α)Εξέταση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων, β) Κατάρτιση διατροφικής ετικέτας των τροφίμων, γ)Συμμετοχή στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων, δ)Κατάρτιση γενικών και ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους, ε)Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων. Επίσης, έχουν δικαίωμα λειτουργίας καταστήματος εμπορίας διαιτητικών τροφών, μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντοτε με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι απασχολούνται σε κέντρα αδυνατίσματος, κέντρα υγείας, κλινικές και νοσοκομεία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες διαιτολόγοι, σε βιομηχανίες μαζικής παραγωγής γευμάτων, βιομηχανίες τροφίμων και αθλητικά κέντρα. Επίσης, όσοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, απασχολούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ερευνητικά κέντρα.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης συμμετέχει από το 1992 στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος "ERASMUS", το οποίο ήδη μετεξελίχθηκε σε "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"/"ERASMUS". Ειδικότερα, είναι ο συντονιστής προγράμματος ανταλλαγών, στο οποίο συμμετέχουν πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Μ. Βρετανία και Ολλανδία) και επτά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.). Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε και Τράπεζα Πληροφοριών για τα τρόφιμα που προκαλούν αλλεργίες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγών, οι φοιτητές, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης ή της πτυχιακής εργασίας τους και για διάστημα 3-6 μηνών, μετακινούνται μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και το αποτέλεσμα της εργασίας τους στο Ίδρυμα υποδοχής αναγνωρίζεται πλήρως από το μητρικό Ίδρυμα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά Τμήματα συναφούς ειδικότητας στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου η διδακτορικού.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιοχημεία, Βιολογία, Περιβαντολλογία, Προγραμματισμός Η/Υ.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής, Φυσιολογία του Ανθρώπου, Βιοστατιστική, Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων, Προσθετικές 'Υλες στα Τρόφιμα, Αρχές Παρασκευής Τροφίμων.

Μαθήματα ειδικότητας: Διατροφή και Κύκλος Ζωής, Κλινική Διατροφή, Σχεδιασμός Διαιτολογίου για φυσιολογικές καταστάσεις, Σχεδιασμός Διαιτολογίου για παθολογικές καταστάσεις, Βιολογικός Ρόλος Λιπιδίων-Πρωτεϊνών-Υδατανθράκων, Τοξικολογία Τροφίμων, Ισοζύγιο Ενέργειας και 'Ελεγχος Βάρους, Αθλητισμός και Διατροφή, Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης ατόμου, Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών.

Eπίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα όπως: Οικονομία και Πολιτική στον τομέα της Διατροφής, Ευρωπαϊκές Διατροφικές Συνήθειες και Τεχνολογία, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Τροφίμων, που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων, οργανισμών και άλλων υπηρεσιών συναφών με τη διατροφή.