Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Παραρτήματα  |  Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων(Logistics) λειτουργεί στην Κατερίνη, στις νέες εγκαταστάσεις 4000 τ.μ., που παραχώρησε και διαμόρφωσε ο Δήμος Κατερίνης, σε απόσταση 500 μ. από το κέντρο της πόλης και περιλαμβάνουν:

  • 4 Εργαστήρια Η/Υ – Πληροφοριακών Συστημάτων
  • 2 Εργαστήρια Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου
  • 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Αποθήκης και Αποθεμάτων
  • 2 Αμφιθέατρα
  • 4 Αίθουσες Διδασκαλίας
  • Βιβλιοθήκη με 2.200 τίτλους και 4.500 τόμους εξειδικευμένων βιβλίων και περιοδικών.
  • Κυλικείο , γραφεία καθηγητών, γραμματείας και Γραφείο Διασύνδεσης
  • Φοιτητικό εστιατόριο για δωρεάν σίτιση των φοιτητών.

Το Τμήμα λειτουργεί με την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και στελεχώνεται με μόνιμο εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Αντικείμενο σπουδών του Τμήματος είναι η Επιστήμη της Εφοδιαστικής (Logistics). Τα Logistics , ή πιο σωστά η Διοίκηση Logistics θεωρείται σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα.
Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία / παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση στον τελικό καταναλωτή, με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών (όπως προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κλπ.), για να μετασχηματίσει τις πρώτες ύλες που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες.
Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι ο κλάδος των επαγγελμάτων που αφορούν στη Διοίκηση Logistics ασκεί μία τεράστια επίδραση στην Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς (και όχι μόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, με την οποία ο τελειόφοιτος εμβαθύνει σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Γνωστικό Αντικείμενο Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής, της επιστήμης του προγραμματισμού και της παρακολούθησης ροών υλικού, ανθρώπων, ενέργειας και πληροφοριών σε κοινωνικοοικονομικά συστήματα .Οι βασικοί στόχοι της εφοδιαστικής είναι: Η βελτιστοποίηση της μεταφοράς, αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημιέτοιμων προϊόντων, των προϊόντων και των αποβλήτων με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης. Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του έμψυχου και άψυχου παραγωγικού δυναμικού. Η προσαρμοσμένη στους επιχειρηματικούς στόχους εφαρμογή του Managment ολικής ποιότητας και η βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Αποστολή του Τμήματος Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν επιστήμονες της Εφοδιαστικής, οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της Εφοδιαστικής.

Απασχόληση Πτυχιούχων - Επαγγελματικά Δικαιώματα
Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί με το ΦΕΚ Α’ αρ. 184/5-9-2006. Η απασχόληση πτυχιούχων στον κλάδο  των Logistics μπορεί να γίνει σε επιχειρήσεις που μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών, μεταφορείς, παραγωγοί / κατασκευαστές, κέντρα διανομής, χονδρέμποροι, λιανέμποροι και πελάτες. Το σύστημα Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε παγκόσμια βάση εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, πετρελαίου και άλλων κρίσιμων (απαραίτητων για τη ζωή) προϊόντων, ενώ σε μία επιχείρηση, επιδιώκει την καθημερινή εκτέλεση των παραγγελιών. Συνεπώς, αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων. 

Πρόγραμμα σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Α' Εξάμηνο:  Πληροφορική Ι, Τεχνική Χημεία, Εργασιακή ψυχολογία, Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη, Επεξεργασία προϊόντων φυτικής προέλευσης Επεξεργασία προϊόντων ζωικής προέλευσης, Ξένη Γλώσσα Ι (Προαιρετικό)
B' Εξάμηνο: Πληροφορική ΙΙ, Εφοδιαστική Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής), Τεχνολογία υλικών, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Διαμόρφωση και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Προαιρετικό)
Γ' Εξάμηνο: Εφοδιαστική ΙΙ (Μεταφορές), Τεχνολογία συσκευασίας, Στατιστική και Ποσοτική Ανάλυση δεδομένων, Αρχές Λογιστικής, Διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ξένη Γλώσσα ΙΙI (Προαιρετικό)
Δ' Εξάμηνο: Εφοδιαστική ΙΙΙ, (Διαχείριση Αποθεμάτων), Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική, Διοίκηση Ποιότητας Ι, Μάρκετινγκ,  Ορολογία Ξένης Γλώσσας
Ε' Εξάμηνο: Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management- SCM), Εφοδιαστική ΙV (Οργάνωση Αποθήκης & Ειδικές Μεταφορές), Διοίκηση ποιότητας ΙI, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο –Δημόσια Λογιστική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αστικό – Εμπορικό Δίκαιο
ΣΤ' Εξάμηνο: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  Μεθοδολογία έρευνας – Άσκηση Σπουδών στα Logistics, Ποιοτικός Έλεγχος, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ (εφαρμογή με ERP 1) , Διοίκηση Προμηθειών,
Ζ' Εξάμηνο: Τυποποίηση μέσων μεταφοράς/διανομής, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), Πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP) 2, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών, Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (Ένα από τα παρακάτω) Διαδικασίες Εφοδιαστικής στις Ένοπλες Δυνάμεις, Διοίκηση Παραγωγής
Η’ Εξάμηνο: Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση