Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 

Συνήγορος του Φοιτητή
To αυτοτελές γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή, έχει σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του ιδρύματος για την επίλυση τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 013 670
Το γραφείο στεγάζεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00
Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310 013 693
Website: http://atei-sf.teithe.gr
Email: synigoros@teithe.gr