Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΦ
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μπάμνιος Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. , φαξ. -
Ο κύκλος
Λογότυπο του Τμήματος Ηλεκτρονικής Το Τμήμα Ηλεκτρονικής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών.
Προϊστάμενος: Διαμαντάρας Κωνσταντίνος Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ. -
Ο κύκλος
Το Λογότυπο του Τμήματος Πληροφορικής Το Τμήμα Πληροφορικής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Προϊστάμενος: Αριστείδης Γωγούσης Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ -
Ο κύκλος
Λογότυπο Τμήματος Αυτοματισμού Το τμήμα αυτομαστισμού έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, στις γενικές αρχές λειτουργίας τους, αλλά και στα πλαίσια πάσης φύσεως συστημάτων, που απαντούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ήτοι σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά.
Προϊστάμενος: Ιωάννης Τριανταφύλλης Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ -
Ο κύκλος
Λογότυπο τμήματος Οχημάτων Το Τμήμα Οχημάτων έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα των οχημάτων δρόμου και ανώμαλου εδάφους. Στο γνωστικό του αντικείμενο περιλαμβάνονται η μελέτη διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος, η σχεδίαση και η ανάλυση της λειτουργίας τους, σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό.
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Βακαλφώτης Η διαγώνιος γραμμή Γραμματεία: τηλ -
Ο κύκλος
Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Το Τμήμα Πολιτικών 'Εργων Υποδομής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επιστημών, στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής.