Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 182 »


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2016/12/22 11:19:40
Ο κύκλος
Προκήρυξη για την Πρόσληψη Εργαστ. Συνεργατών από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥΠ

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/12/15 10:45:32
Ο κύκλος
Παρατείνεται η ισχύς των καρτών σίτισης του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 έως και την Παρασκευή 23/12/2016

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://feeding.teithe.gr/index για την ηλεκτρονική αίτηση για κάρτα σίτισης θα παραμείνει ανοικτή έως Παρασκευή 23/12/2016 .Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν στο γραφείο σίτισης μαζί με το εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης έως Παρασκευή 23/12/2016 και κατά τις ώρες 10.00-13.00μ.μ.

Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά έχει το χαρακτήρα και της Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων μετά την διασταύρωση των δικαιολογητικών, ο δικαιούχος θα χάνει το δικαίωμα σίτισης.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2016/12/14 15:35:30
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συνοπτικός για την αποξήλωση εξοπλισμού, αποκομιδή και μεταφορά άχρηστων υλικών και εγκατάσταση αντλιών παροχέτευσης ομβρίων σε αίθουσα εκδηλώσεων του Α.Τ.Ε.Ι./Θ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) με ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2016/12/13 14:52:28
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συνοπτικός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (68.500,00€) με ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2016/12/12 12:24:13
Ο κύκλος
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 182 »

.: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.