ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ημερομηνία 2017/1/16 12:29:03 | Κατηγορία: Γενικές

Από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ. θα εκτελούνται κανονικά. Οι βλάβες που παρουσιάστηκαν στις υποδομές του ιδρύματος εξαιτίας της κακοκαιρίας αποκαθίστανται βαθμιαία.